Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος παιδικών ειδών caramel-
kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ.
Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η επιχείρηση caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας της, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί
μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα
συναλλακτικά ήθη.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ.
ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την
έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών-πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η
ενημέρωση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι σε
πραγματικό χρόνο. Η επιχείρηση «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ. ουδεμία ευθύνη φέρει
για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από τεχνικά
προβλήματα που, τυχόν, παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση και κατά
τη διάρκεια αυτής στο διαδίκτυο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής
τους υποδομής , ή με την έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου καθώς και από τυχόν
σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτύου. Επίσης
Ηεπιχείρηση «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή
παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες,
προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τυχόν διαφορές στην ένταση των χρωμάτων αυτών σε σχέση
με την πραγματικότητα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή
τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η επιχείρηση caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ γνωρίζει τη σοβαρότητα που έχει το θέμα της
ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του πελάτη καθώς και των ηλεκτρονικών του
συναλλαγών και παίρνει τα ασφαλέστερα, δυνατά μέτρα. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του
πελάτη και οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις συναλλαγές του, είναι ασφαλείς και
απόρρητες.
Ο πελάτης θα έχει την επιλογή να  ολοκληρώσει την συναλλαγή στην ιστοσελίδα είτε απλά ως
επισκέπτης της είτε ως μέλος στην ιστοσελίδα της επιχείρησης «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, αφού προηγουμένως  έχει παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση
της ταυτότητάς του (ήτοι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας
κλπ). Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη είναι ο Κωδικός
Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) οι οποίοι
είναι αυστηρώς προσωπικοί.
Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκρυψη των ως άνω κωδικών. Σε
περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει άμεσα να προειδοποιήσει το

ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ το οποίο δεν θα
ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Κατά τη συναλλαγή σας, η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και
θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται
αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην
περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και
εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως
εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα
πρόσωπα.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της
πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Stripe” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι
ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη
της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά
την παράδοση δε, θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική
κάρτα και την ταυτότητα του ή ένα τρίτο πρόσωπο που θα υπογράψει ολογράφως και θα
αναγράψει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά
για την προώθηση από απόσταση των προϊόντων της επιχείρησης «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών της, την παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών και την τυχόν εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρησης «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑγια τους
ανωτέρω σκοπούς .
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η επιχείρηση «caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑαποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό
δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της
ιστοσελίδας της www.caramel-kids.gr προστατεύεται δε από το ελληνικό και διεθνές ,
ευρωπαϊκό, δίκαιο. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται κάθε χρήση και για οποιοδήποτε σκοπό
όπως αντιγραφή, downloading, παραποίηση, αναπαραγωγή, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης
εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της
ιστοσελίδας κλπ..
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα
αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν
περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί
να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα»
λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί
αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε
δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Τα e-mail αυτά σας
καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την
διάρκεια της συναλλαγής μας.
Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους
γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
H παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 3 εργασίμων ημερών από τη συνεργαζόμενη
εταιρεία courier. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών

φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει
τους χρόνους μεταφοράς.
Εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή πλην αργιών.
Η επιχείρησης «το χνούδι» Καραταράκης Εμμανουήλ σας παρέχει το προνόμιο των ΔΩΡΕΑN
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ για την αποστολή της παραγγελίας σας άνω των 30 ευρώ, εντός Ελλάδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Το caramel-kids.gr έχει ελαστική πολιτική στις αλλαγές σας.
Μπορείτε να κάνετε αλλαγή στο προϊόν που αγοράσατε ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς
(αρκεί να είναι εντός της σαιζόν και να αλλάζονται με ρούχα από την ίδια σαιζόν.( π.χ τα
καλοκαιρινά να αλλάζονται το καλοκαίρι με καλοκαιρινά και τα χειμερινά το χειμώνα με
χειμερινά). Οπότε μην διστάσετε να κάνετε αλλαγή αν κάτι δεν σας ταιριάζει.
Καλέστε μας στο2265301057 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στείλτε e-mail
στο info@caramel-kids.gr
Οι αλλαγές σε όλες τις περιόδους πραγματοποιούνται με τις αρχικές τιμές τους. Στην περίοδο
εκπτώσεων, η έκπτωση πραγματοποιείται στην διαφορά, εάν προκύπτει, της τιμής των
προϊόντων. Θα πρέπει τα προϊόντα να βρίσκονται σε κατάσταση καλή, χωρίς φθορές, όπως τα
παραλάβατε και να μην έχουν αφαιρεθεί τα καρτελάκια από τα ρούχα.
Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με την εταιρεία
ταχυμεταφορών (courier) που τα παραλάβατε με χρέωση δική μας (για την πρώτη φορά).
Ως τόπος παράδοσης της επιστροφής σας να είναι στην διεύθυνση:
Caramel
Ακρίβου Ευσταθία
Καραϊσκάκη 94
Ιτέα 33200
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα: Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης
«caramel-kids.gr.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 δέχεται όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες των Visa,
MasterCard, American Express.
 Πληρωμή με αντικαταβολή στο χώρο σας: Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την
παράδοσή της, στο χώρο σας, με επιπλέον χρέωση δύο (1,30) ευρώ.
 
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 30€ ΚΑΙ ΑΝΩ !
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ !